Yenilenebilir enerji kullanan istasyonlar ‘yeşil şarj istasyonu’ olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) hazırlanan “Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, “yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G)” ve “yeşil şarj istasyonu” tanımı yönetmeliğe eklendi.

YEK-G belgesi, tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 megavatsaat elektrik üretimine tekabül eden elektronik belgeyi ifade ediyor.

Yeşil şarj istasyonu, “elektriğin yenilenebilir enerjiden üretildiğinin belgelendirilmesi amacıyla, söz konusu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesi itfa edilen şarj istasyonu” olarak tanımlandı.

Yeşil şarj istasyonlarında, şarj hizmetine konu elektriğin tamamı için YEK-G belgesinin itfa edilmesi zorunlu hale getirildi. Şarj ağı işletmecileri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bazılarını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebilecek. Yeşil şarj istasyonları, serbest erişim platformunda ayrı bir renk veya işaretle gösterilebilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ SİSTEMİNE ALINDI

EPDK’nin Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin de yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemine katılımı sağlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle, şarj ağı işletmecileri tarafından şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin belirli bir miktar veya oranının, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin ve YEK-G vasıtasıyla belgelendirildiğinin, fatura ve/veya başka bir bildirim aracıyla açıklanması gerekiyor.

Düzenlemeyle, YEK-G sistem kullanıcısı ve/veya piyasa katılımcısı olan şarj ağı işletmecileri, üretim lisansı sahibi sistem katılımcılarına tanınanlar hariç olmak üzere söz konusu yönetmelikle usul ve esaslar kapsamında sistem kullanıcılarına ve piyasa katılımcılarına tanınan hak ve yükümlülüklere sahip oldu.

Şarj ağı işletmecileri, yeşil şarj istasyonlarından şarj hizmeti alan kullanıcılara YEK-G belgelerini itfa ve ifşa etmekle yükümlü kılındı.

Öte yandan, YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, şarj ağı işletmecileri, YEK-G sistemi katılım anlaşmasını imzalayarak sistem kullanıcısı ve organize YEK-G piyasası katılım anlaşmasını imzalayarak piyasa katılımcısı olabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x